A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Objavljeno: 28.9.2021

Počelo uređenje luke koje za Omiš otvara novi prozor u svijet

Službeno su započeli građevinski radovi na drugoj fazi uređenja luke Omiš vrijednoj 87,1 milijun kuna. Provedbom radova će se neuređen dio obale od kraja Fošala do Puta Skalica, s krupnim kamenim blokovima i improviziranim mulovima, pretvoriti u reprezentativnu gradsku luku.

Uvođenjem izvođača TEXO MOLIOR d.o.o. u posao, danas su službeno započeli građevinski radovi na drugoj fazi uređenja luke Omiš. Vrijednost druge faze iznosi 87,1 milijuna kuna s PDV-om. Izvori za financiranje projekta su Kohezijski fond i Državni proračun – putem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ – te proračun Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije.

Glavninu radova čini izgradnja privezne obale dugačke gotovo 300 metara. Naći će se tu prostora za 70 nautičkih vezova i 60-ak brodica lokalnog stanovništva. Izgradnja obale uključuje uređenje i proširenje rive, kao i proširenje dužobalne prometnice, kako bi se uz obalni zid otvorio prostor za zelenu šetnicu široku 10 metara. Ovaj lučki projekt je stoga ujedno i krajobrazni zahvat kojim će se u Omišu provesti hortikulturno uređenje rive slično zapadnoj obali u Splitu.

Ipak, najveća prednost nove luke bit će opremljenost za prihvat brodova u obalnom linijskom prometu. Uvjeti za pristan putničkih plovila ostvarit će se produženjem postojećeg gata za oko 36 metara i nasipavanjem novog lukobrana kako bi se zaštitili brodovi na vezu. Dodatna lučka infrastruktura poslužit će za uvođenje redovite brodske linije Omiš – Postira i uspostavu pouzdane veze s Bračem.

Koristi od veće i bolje opremljene luke

Stara luka Omiš tako će se u naredne tri i pol godine proširiti na obalni pojas od postojećeg gata (istočni kraj ulice Fošal) prema jugoistoku do Puta Skalica. Trenutno taj dio obale pohode tek vlasnici sportskih brodica, koji za privez koriste improvizirane mulove. Kad se prašina slegne, luka Omiš raspolagat će s ukupno 745 m obale za privez unutar zaštićenog akvatorija te još 280 m obale za privez na vanjskom lukobranu. Najbolja ilustracija opsega projekta je podatak kako će se kopnena površina luke povećati čak osam puta, s oko 1.250 m2 na gotovo 10.000 m2.

Konačno, uvođenje nove linije između Omiša i Postira omogućit će stanovnicima omiškog priobalja i zaleđa zaposlenje u mjestima s istočne strane otoka Brača, te poboljšati pristup obrazovanju, kulturnim i društvenim događanjima za čitav kraj. Stoga se u Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije nadaju kako će izvođaču rad biti omogućen i tijekom sezone, kako bi dogradnju luke što brže priveli kraju.