A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Objavljeno: 04.9.2020

Potpisan Ugovor za izvođenje radova u okviru projekta „Unaprjeđenje infrastrukture u luci Rijeka – Bazen Rijeka”

Lokacija

Rijeka

U Rijeci je danas potpisan Ugovor za izvođenje radova u okviru projekta „Unaprjeđenje infrastrukture u luci Rijeka – Bazen Rijeka”, kojim će se rekonstruirati cjelokupna željeznička mreža koja povezuje pristaništa i gatove na prostoru bazena Rijeka.

U Rijeci je danas potpisan Ugovor za izvođenje radova u okviru projekta „Unaprjeđenje infrastrukture u luci Rijeka – Bazen Rijeka (POR2CORE – RIJEKABASIN)”. Potpisivanju je nazočio ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Potpisnici Ugovora za izvođenje radova u vrijednosti 214.179.136 kuna su Luka Rijeka d.d. kao naručitelj i Kolektor Koling d.o.o. kao izvođač.

Ugovorom za izvođenje radova  obuhvaćeni su radovi na rekonstrukciji infrastrukture u Bazenu Rijeka na Praškom, Budimpeštanskom i Bečkom pristaništu te Visinovom, Orlandovom i De Franceschijevom gatu.

Cilj projekta „Unaprjeđenje infrastrukture u luci Rijeka – Bazen Rijeka je rekonstrukcija cjelokupne željezničke mreže koja povezuje pristaništa i gatove na prostoru bazena Rijeka, smještenog neposredno ispred gradske jezgre, a koji se pretežno koristi za prekrcaj konvencionalnog generalnog tereta, žitarica, voća i fosfata.

Aktivnosti koje se namjeravaju provesti u okviru projekta uključuju uklanjanje dotrajale i oštećene infrastrukture i opreme, rekonstrukciju željezničkog kolosijeka i pripadajućih instalacija duljine 7,305 m te kolosijeka za portalne dizalice duljine 905 m.

Među planiranim aktivnostima su i izgradnja novog željezničkog kolosijeka duljine 1,002 m,  kolosijeka za portalne dizalice duljine 157 m, zamjena betonskog sloja na površini 107,394 m2, rekonstrukcija sustava za odvodnju i pročišćavanje oborinskih voda i vodoopskrbu brodova te rekonstrukcija elektroinstalacija.

Projekt “Unaprjeđenje infrastrukture u luci Rijeka – Bazen Rijeka (POR2CORE-RIJEKABASIN)“ sufinancira se sredstvima Europske Unije iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility).

Radi se o zajedničkom projektu Lučke uprave Rijeka i Luke Rijeka d.d. ukupne vrijednosti 252.480.585,00 kuna za koji je odobreno sufinanciranje u iznosu od 85%.