A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Objavljeno: 18.1.2021

Potpisan ugovor s izvođačem radova na projektu dogradnje luke Mrtvaška na Lošinju

Potpisom ugovora sa ŽLU Mali Lošinj, konzorcij TEXO MOLIOR - Impresa Costruzioni Mentucci se obvezao na dovršetak radova dogradnje luke Mrtvaška na otoku Lošinju u roku od 22 mjeseca. Završetkom dogradnje kapacitet Mrtvaške povećat će se dovoljno za prihvat tri do četiri broda dužine do 90 metara i višestruko većeg broja putnika nego dosad.

Hrvatsko-talijanski konzorcij TEXO MOLIOR – Impresa Costruzioni Mentucci izvodit će radove dogradnje luke Mrtvaška na otoku Lošinju. Potpis na ugovor o radovima u ime konzorcija stavio je Antonio Deranja, dok je ispred naručitelja to učinio ravnatelj ŽLU Mali Lošinj Filip Balija. Svečanost potpisivanja održana je u petak, 15. siječnja 2021. u monumentalnoj Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Događanju su prisustvovali pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture Siniša Orlić, gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić i župan PGŽ Zlatko Komadina.

Vrijednost radova predviđenih ugovorom iznosi 57 milijuna kuna s PDV-om. Radovi obuhvaćaju izgradnju 125-metarske obalne konstrukcije u čijem je zaleđu predviđena operativna zaravan, lukobrana dugog 90 metara, i dvije trajektne rampe. Dodatkom opisanih kapaciteta Mrtvaška će se prometnuti iz malog akvatorija, s gatom za pristajanje 20-metarske putničke brodice koja prevozi putnike na susjedni Ilovik, u luku za prihvat obalnih Ro-Ro putničkih brodova, vrlo brzih brodova, te manjih putničkih brodova. Spremna će dočekivati tri do četiri broda dužine do 90 metara i višestruko veći broj putnika nego dosad. Za ambiciozni zahvat izvođaču su na raspolaganju 22 mjeseca od dana uvođenja u posao.

Treba naglasiti kako dogradnjom pristaništa neće biti zakinuto domicilno stanovništvo koje koristi Mrtvašku za privez brodica. Naime, projektom se osiguravaju komunalni vezovi u nastavku operativne zaravni, koji će u odnosu na postojeće pružati dodatni stupanj sigurnosti na vezu.

Ravnatelj ŽLU Mali Lošinj Filip Balija sažeo je značenje projekta: „Izgradnja luke i uvođenje novih brodskih linija pozitivno će se odraziti na gospodarske tokove na otocima, a time i na zadržavanje i vraćanje mladih ljudi na otoke. Izgradnja luke Mrtvaška najveći je projekt u lukama otvorenim za javni promet u Primorsko-goranskoj županiji i drugi najveći na hrvatskom dijelu Jadrana.“

Projekt „Dogradnja luke otvorene za javni promet Mrtvaška na otoku Lošinju“ vrijedan je 81,5 milijuna kuna. Kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ dodijeljena su mu EU sredstva u iznosu od 69 milijuna kuna iz Kohezijskog fonda, a nacionalno sufinanciranje projekta premašuje 12 milijuna kuna. Županijska lučka uprava Mali Lošinj je u pripremi i provedbi projekta iskoristila iskustvo stečeno na prethodnom projektu „Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije – II. Faza“ ugovorenom u listopadu 2018. godine. Realizacijom projekta u Mrtvaškoj stvorit će se preduvjeti za pomorsku povezanost Malog Lošinja sa Zadrom, kao i susjednim otocima, posebice Rabom i Pagom.