A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Objavljeno: 30.7.2020

Započeli radovi na izgradnji državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka

Lokacija

Rijeka

Počela je realizacija projekta izgradnje nove cestovne dionice duljine cca. 3,5 km. Projektom će se izgraditi trotračni tunel duljine 1250 m, dva vijadukta, željeznički podvožnjak, nadvožnjak duljine te raskrižja.

U Rijeci su nedavno započeli radovi na izgradnji 3 km duge državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka.

Riječ je o strateškom projektu čiji je cilj izgraditi spojnu cestu DC403 od čvora Škurinje na autocesti A7 koja predstavlja dio TEN-T mreže do luke Rijeka, ostvariti izravnu vezu Rijeke na TEN-T – u te poboljšati regionalnu i lokalnu mobilnost, a ujedno povećati sigurnost prometa.

Početak radova obilježava uklanjanje i rušenje 70-ak manjih stambenih i većih gospodarskih objekata preostalih od izvlaštenja zemljišta, dok nas u budućnosti očekuju složeniji zahvati poput izgradnje trotračnog tunela Podmurvice dugog oko 1250 metara, vijadukta Piopi, vijadukta Mlaka, željezničkog podvodžnjaka Piopi te triju raskrižja.

Izvođač radova je zajednica ponuditelja slovenskog Kolektora CPG-a, hrvatskog GP-a Krka i Euro-Asfalta iz BiH.

Ukupna bespovratna sredstva za ovaj projekt iznose 520 milijuna kuna, od toga iznosa EU sredstvima sufinancirano je 442 milijuna kuna.