A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Objavljeno: 24.5.2021

Potpisana dva ugovora za razvoj javnog gradskog prometa u Osijeku, ukupne vrijednosti 125 milijuna kuna

U petak, 21. svibnja 2021. godine, potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju podvožnjaka u Ulici Sv. L. B. Mandića u Osijeku i za nabavu novih autobusa za Gradski prijevoz putnika d.o.o. Vrijednost dva projekta prelazi 125 milijuna kuna.

U petak, 21. svibnja 2021. godine, u nazočnosti predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, potpisana su dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojima se unaprjeđuje javni gradski prijevoz i međugradski prometni sustav, a time promiče regionalna i lokalna mobilnost. Radi se o Ugovoru za izgradnju podvožnjaka u Ulici Sv. L. B. Mandića u Osijeku i Ugovoru za nabavu novih autobusa za Gradski prijevoz putnika d.o.o.

Ugovor za projekt izgradnje podvožnjaka potpisali su ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Tomislav Petric te gradonačelnik Osijeka, Ivan Vrkić.

Projektom će se izgraditi podvožnjak u Ulici sv. L B. Mandića ispod željezničke pruge Osijek-Zagreb, planira se izgradnja dva mosta, cestovnog i željezničkog, izgradnja ceste ispod mostova, te izgradnja priključnih prometnica sa svom potrebnom infrastrukturom (pješačke i biciklističke staze na samom podvožnjaku kao i izgradnja javne rasvjete, sanitarno fekalne i oborinske kanalizacije) kojom se omogućava kontinuirani nastavak prometa bez prekidanja prometnih trasa. Projektnim aktivnostima planira se ukloniti usko grlo i spriječiti učestala blokada prometa šireg centra grada Osijeka prouzročena stajanjima i čekanjima na pružnom prijelazu te smanjiti udio putovanja automobilom u korist javnog gradskog prijevoza i biciklista uz smanjenje vremena putovanja. Posljedično će se smanjiti zastoji i vršna opterećenja na svim drugim pravcima u prometnom sustavu, ubrzati promet i protočnost te povećati sigurnost prometa, sigurnost i zdravlje svih sudionika u prometu, uz smanjenje buke i razine emisije CO2 u okoliš.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 93.074.532,53 kuna što je ujedno i iznos ukupno prihvatljivih troškova na projektu i iznos bespovratnih sredstava, od čega će se 79.113.352,65 kuna odnosno 85 % financirati iz Kohezijskog fonda, a 13.961.179,88 kuna odnosno 15 % iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Drugi ugovoreni projekt, nabava novih autobusa za GPP d.o.o., potpisan je između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, te Gradskog prijevoza putnika d.o.o. U sklopu ranije potpisanog ugovora, u okviru kojeg je GPP d.o.o. nabavio 12 novih autobusa, s 13 novih koji se planiraju nabaviti u sklopu ovog Ugovora, vozni park GPP-a d.o.o. bit će bogatiji za sveukupno 25 novih autobusa.

Vozni park GPP d.o.o. broji 38 vozila, prosječne starosti 10,16 godina, a karakterizira ga velik broj autobusa čiji motori zadovoljavaju EURO 2, EURO 3 i EURO 4 normu, što negativno utječe na okoliš.

Projekt predviđa nabavu 13 novih autobusa EURO norme VI koji će pridonijeti rješavanju ključnog problema zastarjelog voznog parka te unaprijediti kvalitetu i sigurnost javnog prijevoza građana na administrativnom području Grada Osijeka. Realizacijom projekta osigurat će se i dugoročna održivost javnog prijevoza, poboljšanje opće kvalitete života, smanjenje trajanja putovanja za putnike te smanjenje negativnog utjecaja vozila javnog prijevoza na zagađenje zraka.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 32.359.576,66 kuna, a ukupni prihvatljivi troškovi iznose 25.887.661,33 kuna, dok je iznos bespovratnih sredstava 21.300.000,00 kuna koji će se financirati iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostali iznos od 4.587.661,33 kuna financirat će se sredstvima Korisnika.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković, istaknuo je kako su oba projekta vrlo vrijedne investicije koje dižu kvalitetu života stanovnika Osijeka:

„Zahvaljujem ministru Butkoviću i Hrvatskim cestama na važnom projektu na Čepinskoj cesti. Problem prometnog čepa, koji će biti riješen velikom investicijom od 93 milijuna kuna, financiranom 85% sredstvima iz europskih fondova, 15% sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a koja će omogućiti kvalitetniji život i prohodniji promet ovdje u Osijeku“.