A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Objavljeno: 16.4.2021

Započeli radovi na rekonstrukciji Lapadske obale

Počeli su građevinski radovi na projektu rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale, čijom provedbom će se rasteretiti gradske ulice na širem području poluotoka Lapada. Rok za dovršetak izgradnje nove obalne konstrukcije i šetnice je 30 mjeseci od uvođenja u posao.

Uključivanjem građevinskih strojeva i izvođenjem radova na obalnom zidu sa sjeverozapadne strane Lapadske obale, projekt rekonstrukcije i proširenja prometnice u užem centru Dubrovnika ušao je u fazu izgradnje. Riječ je o gotovo 70 milijuna vrijednoj investiciji financiranoj s 85% bespovratnih sredstava iz EU fondova i 15% iz državnog proračuna. Sredstva je osiguralo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”.

Radovima su neposredno prethodili uvođenje izvođača u posao i organizacija gradilišta, postavljanje zaštitnih ograda, te mobilizacija opreme i strojeva. Zahvat obuhvaća 840 metara prometnice od raskrižja s Ulicom Nikole Tesle do raskrižja s Ulicom Ivana pl. Zajca i Ulicom Miljenka Bratoša.

Projektom Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale izgradit će se nova obalna konstrukcija, komunalna infrastruktura i šetnica sa zelenim pojasom i biciklističkom stazom, urediti parkirališne i pješačke površine te stajališta javnog gradskog prijevoza. U konačnici će Lapadskom obalom promet poteći u oba smjera, podižući razinu sigurnosti prometa i kvalitetu javnog gradskog prijevoza.

Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale potpisan je sa zajednicom ponuditelja koju čine cavtatski TEXO MOLIOR d.o.o. i talijanska IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. Rok za izvođenje radova za izvođača je 30 mjeseci od uvođenja u posao.