A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Objavljeno: 09.5.2022

Završena izgradnja ceste Pučišća – uvala Luke na otoku Braču

Završena je prva faza građevinskih radova na projektu „Rekonstrukcija i izgradnja ceste Supetar – Pučišća – Povlja – Sumartin“ koji provodi Županijska uprava za ceste Split. Prva faza ujedno je i prvi projekt ŽUC-a sufinanciran fondovima Europske unije. Zahvaljujući financiranju u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., investicija od 60,8 milijuna kuna Županiju i ŽUC neće stajati ni kune jer 85% sredstava potječe iz Kohezijskog fonda EU-a, a 15% iz državnog proračuna.

Prva faza projekta uključivala je izgradnju dionice Pučišća – Uvala Luke, duljine 4,8 km, od križanja županijske ceste 6161 s nerazvrstanom cestom Pučišća – Jadrankamen do križanja s odvojkom nerazvrstane ceste prema Turističkoj zoni „Luka“. Druga faza uključivala bi izgradnju dionice Uvala Luke – Povlja duljine 10,4 km, a treća rekonstrukciju postojećih prometnica Supetar – Pučišća i Povlja – Selca ukupne duljine 31,6 km.

Radove koji su započeli 7. listopada 2020. izvela je tvrtka Patrlji d.o.o. Stručni nadzor nad radovima provodila je tvrtka Obstinatio d.o.o. Cijena ugovorenih radova iznosila je 38,6 milijuna kuna. Prometnica je završena u predviđenom roku od godinu i pol, unatoč brdovitom terenu koji je uvjetovao velike količine iskopa u stijeni. Izvođač je napustio gradilište posljednjeg dana ožujka, a u tijeku je postupak ishođenja uporabne dozvole za dionicu.

Nova prometnica ima kolnik širine šest metara, s bankinama od metar i pol. Kolnička konstrukcija izvedena je u dva sloja asfalta. Riječ je o vrlo kvalitetnoj cesti u čiju su trasu ugrađeni elektroenergetski vodovi i instalacije. U dogovoru s Općinom, uz naselje Pučišća izgrađen je i nogostup i javna rasvjeta.

Izgradnja otvara dodatne turističke, ali i gospodarske perspektive za sjeverni i istočni dio otoka Brača. Zbog toga je naišla i na odobravanje načelnika bračkih Općina Pučišća i Selca. Realizacijom projekta dvije općine se povezuju s glavnom lukom i otočnim središtem – Supetrom. Mimo toga, postoje čak četiri inicijative za otvaranje novih kamenoloma koji se naslanjaju na prvi odvojak prometnice.