A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom

Pelješki most

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

3.215.559.659,40

EU bespovratna sredstva (HRK)

2.733.225.710,49

Datum sklapanja ugovora

13.06.2017

Završetak projekta

30.11.2023

Zračna snimka - Pelješki most — 22.03.2023. 13:00:00

 • Meteorološki podaci

 • TEMPERATURA ZRAKA

  16.2 °C

 • vlažnost zraka

  85.1 %

 • Tlak Zraka

  1011.1 hPa

 • Brzina Vjetra

  2.4 m/s

 • Smjer Vjetra

  354.8 °

 • Oborine

  0 mm/h

Zračna snimka - Brijesta — 01.06.2023. 02:00:00

 • Meteorološki podaci

 • TEMPERATURA ZRAKA

  16.2 °C

 • vlažnost zraka

  85.1 %

 • Tlak Zraka

  1011.1 hPa

 • Brzina Vjetra

  2.4 m/s

 • Smjer Vjetra

  354.8 °

 • Oborine

  0 mm/h

Zračna snimka - Prapratno — 23.06.2023. 14:00:00

 • Meteorološki podaci

 • TEMPERATURA ZRAKA

  16.2 °C

 • vlažnost zraka

  85.1 %

 • Tlak Zraka

  1011.1 hPa

 • Brzina Vjetra

  2.4 m/s

 • Smjer Vjetra

  354.8 °

 • Oborine

  0 mm/h

Cesta-Brijesta — 17.11.2022. 08:12:09

01
 • Meteorološki podaci

 • TEMPERATURA ZRAKA

  16.2 °C

 • vlažnost zraka

  85.1 %

 • Tlak Zraka

  1011.1 hPa

 • Brzina Vjetra

  2.4 m/s

 • Smjer Vjetra

  354.8 °

 • Oborine

  0 mm/h

Most-poluotok — 27.06.2022. 05:44:00

01
 • Meteorološki podaci

 • TEMPERATURA ZRAKA

  16.2 °C

 • vlažnost zraka

  85.1 %

 • Tlak Zraka

  1011.1 hPa

 • Brzina Vjetra

  2.4 m/s

 • Smjer Vjetra

  354.8 °

 • Oborine

  0 mm/h

Cesta-Prapratno — 17.08.2022. 09:08:29

01
 • Meteorološki podaci

 • TEMPERATURA ZRAKA

  16.2 °C

 • vlažnost zraka

  85.1 %

 • Tlak Zraka

  1011.1 hPa

 • Brzina Vjetra

  2.4 m/s

 • Smjer Vjetra

  354.8 °

 • Oborine

  0 mm/h

Pratite razvoj projekta

Novosti i događanja vezani uz ovaj projekt

01/12

NOVOSTI

Potpisani ugovori za izvođenje radova i nadzor na Pelješkom mostu

Pročitaj više

NOVOSTI

Plenković i Li Keqiang na gradilištu – Pelješkim mostom počinje novo razdoblje odnosa Hrvatske i Kine

Pročitaj više

NOVOSTI

Kreće izgradnja pristupnih cesta Pelješkome mostu – danas potpisani ugovori vrijedni gotovo milijardu kuna

Pročitaj više

NOVOSTI

Na Pelješkom mostu započela montaža kolničke konstrukcije

Pročitaj više

NOVOSTI

Ministarski posjet gradilištu pristupnih cesta mostu Pelješac

Pročitaj više

NOVOSTI

Prvi stup Pelješkog mosta uspješno spojen s kopnom

Pročitaj više

NOVOSTI

Tunel Kamenice ugledao svjetlo dana, ceste na Pelješcu primakle se mostu

Pročitaj više

NOVOSTI

Posljednji segmenti Pelješkog mosta stigli na gradilište

Pročitaj više

NOVOSTI

Probijen tunel Polakovica kod Stona kao dio pristupne ceste Pelješkog mosta

Pročitaj više

NOVOSTI

Spajanjem Pelješkog mosta okončana podjela Hrvatske na dva dijela

Pročitaj više

NOVOSTI

Završen iskop posljednjeg tunela na pristupnim cestama Pelješkog mosta

Pročitaj više

NOVOSTI

Pelješki most, uz potrebu male dorade, dobio zeleno svjetlo na tehničkom pregledu

Pročitaj više

NOVOSTI

Uspješno spojen posljednji segment mosta Ston

Pročitaj više

NOVOSTI

Pelješki most pušten u promet „Pravi značaj njegove izgradnje tek će se vidjeti u vremenu koje dolazi“

Pročitaj više

FAZA UGOVARANJA 13.06.2017

OČEKIVANI KRAJ PROJEKTA 30.11.2023

Opis projekta

Projektom je planirana izgradnja ukupno 32,5 km novih cesta, od čega osnovu projekta čini izgradnja mosta, duljine 2,5 km, kao izravne cestovne veze između većeg dijela Hrvatske i južne Dalmacije, koja je neumskim koridorom (širine približno 10 km) odvojena od ostatka Hrvatske.

Također, projektom će se izgraditi i pristupne ceste do glavne ceste na Pelješcu, nadograditi postojeće ceste na Pelješcu i izgraditi nova obilaznica oko Stona, kao poveznica s magistralnom cestom prema Dubrovniku i Crnoj Gori.

Projekt je podijeljen na tri faze izgradnje:

 1. faza: Most sa pristupnim cestama (na kopnu do državne ceste D8, na Pelješcu do lokalnog puta)
 2. faza: Pristupne ceste (Duboka – Sparagovići/Zaradeže)
 3. faza: Izgradnja stonske obilaznice (DC414), poddionice: Sparagovići/Zaradeže – Prapratno i Prapratno – Doli na državnoj cesti D8

Ključni problem koji će biti riješen provedbom projekta “Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom” proizlazi iz činjenice da teritorij RH nije povezan u svom južnom dijelu, već je za pristup Dubrovačko-neretvanskoj županiji potrebno prijeći preko teritorija Bosne i Hercegovine (BiH) u dužini od 9,25 km što dovodi do obveze dvostrukog prelaska državne i EU granice (za izlazak iz i ulazak na teritorij RH i teritorij EU). Uspostava potpunog Schengenskog režima koja će uslijediti u narednim godinama obvezat će RH na provedbu strogih pravila prilikom prelaska granice na graničnom prijelazu s BiH, zbog čega će svi putnici morati proći dvostruku schengensku kontrolu na maloj udaljenosti, što će dovesti do dodatnog smanjenja dostupnosti i povezanosti teritorija RH, zagušenja i uskih grla na graničnim prijelazima koji nisu infrastrukturno opremljeni za prihvat većeg broja teretnih i ostalih vozila. Posljedice uključuju izolaciju regionalnog centra Metkovića u gospodarskom, socio-ekonomskom i turističkom smislu, povećanje štetnih emisija i dužine trajanja putovanja, a to će dodatno doprinijeti izolaciji regionalnih centara Metkovića i Dubrovnika. Navedeno će dovesti do negativnih posljedica po gospodarstvo, okoliš i demografsku sliku regije.

Promet će se implementirati kroz 9 elemenata:
EP1: Izgradnja mosta Pelješac
Ugovorit će se izgradnja mosta kopno – poluotok Pelješac u dužini od 2,4 km i usluge građevinskog nadzora.
EP2: Izgradnja pristupnih cesta Duboka (D8) – Šparagovići/Zaradeže (D414)
Ugovorit će se radovi izgradnje pristupnih cesta mostu Pelješac s kopnene i pelješke strane duljine 12,04 km te druge usluge.
EP3: Izgradnja stonske obilaznice (D414) – poddionica Šparagovići/Zaradeže – Prapratno
Ugovorit će se radovi na izgradnji poddionice u duljini 10,2 km te druge usluge.
EP4: Izgradnja stonske obilaznice (D414) – poddionica Prapratno – Doli
Ugovorit će se radovi na izgradnji poddionice dužine 7,89 km te druge usluge.
EP5: Otkup zemljišta
Vršit će se otkup zemljišta na lokaciji provedbe projekta.
EP6: Prilagodba cijena
Sredstva se koriste za potrebe prilagodbe cijene (tvz. klizna skala).
EP7: Pričuva
Koristit će se za potrebe financiranja nepredviđenih troškova projekta.
EP8 (V) Promidžba i vidljivost
Obilježavanje lokacije privremenim i trajnim pločama te promocija projekta koja se odnosi na svečanost otvorenja gradilišta i puštanja infrastrukture u funkciju , kao i svih ostalih promotivnih aktivnosti relevantnih za ovako veliki projekt.
EP9 (PM) Upravljanje projektom i administracija
Aktivnosti za potrebe praćenja provedbe projekta, mjerenje postignuća, dinamike provedbe te mjere za izbjegavanje/ublažavanje rizika koji su identificirani u fazi implementacije.
Projekt je usklađen s relevantnim strateškim dokumentima, a posebice OPKK 2014.-2020. u investicijskom prioritetu “7a1 – Unapređenje TEN-T mreže cesta i pristupa TEN-T mreži cesta” te osigurava ova postignuća: smanjenje vremena putovanja s 101 na 35 minuta te izgradnja 32,53 km novih cesta, kao i Strategijom prometnog razvoja RH za razdoblje od 2014. do 2030. g. u kojem je naveden kao jedan od strateških projekata i identificiran u okviru multimodalnog cilja 2 – Unapređenje pristupačnosti u putničkom prometu na velike udaljenosti unutar RH.

Cilj projekta

Cilj projekta “Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom” je smanjiti negativne posljedice po RH koje će nastati uspostavom tzv. Schengenskog režima te implementacijom projekta ojačati povezanost teritorija i funkcionalnih regionalnih centara, što će se postići izgradnjom Pelješkog mosta, pristupnih cesta, te ceste preko Pelješca tzv. obilaznica Stona u periodu 2016. – 2022.g.

Strateški ciljevi projekta su:

 1. Poboljšanje elemenata TEN-T mreže duž Jadranske obale
 2. Poboljšanje konkurentnosti regije
 3. Povećanje pristupa izdvojenog teritorija Južne Dalmacije i ostalog dijela Republike Hrvatske
 4. Povećanje pouzdanosti prometnog sustava
 5. Minimiziranje utjecaja klimatskih promjena
 6. Minimiziranje utjecaja projekta na okoliš

Specifični ciljevi projekta koji su dobiveni detaljnim analizama u pripremnoj fazi projekta:

 1. Povećanje stupnja usluge prometnog sustava
 2. Povećanje sigurnosti prometa
 3. Povećanje pouzdanosti u opskrbi regije
 4. Skraćeno trajanje putovanja između Splita i Dubrovnika, Splita i poluotoka Pelješca i otoka Korčule, i Dubrovnika i poluotoka Pelješca i otoka Korčule
 5. Omogućavanje pristupa regiji za vrijeme dok jaki vjetrovi i ostale vremenske nepogode ne omogućavaju redoviti pristup zračnim i morskim putem
 6. Smanjenje utjecaja prometa na okoliš skraćenjem putovanja
 7. Smanjenje utjecaja na kulturnu baštinu, pogotovo gradića Stona

Ovim će se projektom osigurati pozitivan efekt na projekte izvan prometnog sektora, posebice u segmentu projekata koji se odnose na IKT sektor jer će se provući cijevi koje će omogućiti razvoj projekata postavljanja optičke i druge infrastrukture za potrebe lokalnih zajednica. Ujedno će dati podstrek projektima razvoja poslovne infrastrukture na području obuhvata.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori